نویسنده: زهرا ادبی

روزجهانی آغوش

روزجهانی آغوش

  روز ۲۱ ژانویه در تقویم به روز جهانی در آغوش گرفتن معروف است. این روز برای یادآوری به اینکه بیشتر عزیزان خود را در آغوش بگیرید نام گذاری شده است. روز جهانی در...

هنر نه گفتن

هنرنه گفتن

برای شما نه گفتن چقدر سخت است؟آیا  دربرابر خواسته ای که مسئولیتی اضافی متوجه شما میکند یا دربرابر رابطه ای که بنظرتون ادامه یافتن آن ضروری نخواهدبود ،براحتی قادرهستیدنه بگویید؟آیا تابحال شده است که...

خاره بازی دهه شصتی

خاطره بازی ده شصتی

بچه های هر دوره ازتاریخ با خاطرات مشترکی ازروزگار زندگی میکنند.خاطراتی که خاص آنهاست،خاطراتی ازوسیله ها،از نوشته ها،از مدهای آنزمان،ده شصتی ها شناخته شده اند درتاریخ،چراکه سالهای سال گذران دوران کودکی را درجنگ تحمیلی...

زمان مناسب سوراخ کردن گوش

سن سوراخ کردن گوش ازدید روان شناسان

سوراخ کردن گوش دختران ،سنتی قدیمی ودیرینه بوده است،سنتی که هم ازیک جهت جنبه زیبایی داشته وازیک جهت جنبه  اعتبار،شاید متعجب شوید که بشنوید درقدیم یک راه نشاندن اعتبار مالی وآبرومندی خانواده پدری دختر،میزان...

قیمه مجلسی

به ساده ترین روش،مجلسی ترین قیمه رابپزید.

پلو خورشت ها درکنار چلوها علاوه برآن که برذائقه ما ایرانیها بسیار نشسته است،جای خوبی هم درپذیرایی مجالسمان بازکرده است،چلوها ازقبیل چلومرغ،چلوگوشت،چلوجوجه وکوبیده چندیست به علت قیمت بالای گوشت جای خودرا به پلوخورشت هاکه...

خانه ملک مشهد

خانه ملک مشهد

بناهای تاریخی بخصوص خانه های تاریخی ،چندیست موردتوجه تاریخ دوستان قرارگرفته وسازمان گردشگری نیز با حفظ ومرمت آنها سعی درحفظ آثاربه جامانده ازدوره های  تاریخی خاص دارد.آثاری که حکایت از تعداد بچه زیاد،صفا وصمیمیت...

استثنایی ها

موفقیت خارق العاده نتیجه خوش شانسی های عجیب وغریب است!!!

کتاب وکتاب خوانی گشودن دریچه جدیدی از طرزتفکر بروی انسانهاست.کتاب های خاص ،طرزتفکر خاص را پیش روی ماقرار خواهد داد.کتاب outliers،یکی ازپرفروشترین کتابهای عصر حاضر به نویسندگی مالکولم  گلدول (Malcolm  Gladwell) است.کتابی که بررسی...

طلاق

یک سوم ازدواجها درسال۹۷ به طلاق ختم شد.

تشکیل خانواده آرزوی قلبی هرپدر ومادری برای فرزندانش است،وخوشبخت شدن آنها دعای هرروزه آنها،اما ظاهرا عمر زندگی ها با میل درونی و واقعیت موردانتظار کمی متفاوت است.جدایی ومتارکه راه حل آخر اختلافات زناشویی ازقدیم...

تسلیت

هشتادساعتی لعنتی

وقایع تلخ رانباید ثبت کرد چراکه داغ تلخی آنها ناخودآگاه براعماق دلها ثبت خواهد شدولی حقایق وقایع تلخ را باید کشف کرد ،باید تلخی راشکافت تا دوباره تکرار نشود وکاممان را تلخ تر نکند.هفته...