دسته: روانشناسی

زمان مناسب سوراخ کردن گوش

سن سوراخ کردن گوش ازدید روان شناسان

سوراخ کردن گوش دختران ،سنتی قدیمی ودیرینه بوده است،سنتی که هم ازیک جهت جنبه زیبایی داشته وازیک جهت جنبه  اعتبار،شاید متعجب شوید که بشنوید درقدیم یک راه نشاندن اعتبار مالی وآبرومندی خانواده پدری دختر،میزان...

جملات انگیزشی

متن های انگیزشی و انرژی دهنده

مطلب حاضر دربرگیرنده عکسها و متن های انگیزشی و انرژی دهنده جهت ارتقاء سطح روحی و حالی کاربران گرامی است. مردم اغلب می‌گویند انگیزه‌ها دوام ندارند. خب، اثر حمام نیز ماندگار نیست. به همین...

زبان بدن پا۱

زبان بدن پا

هر قسمت از بدن ما، حرکاتی را از خود نشان می دهد که از لحاظ روانشناسی نشانده وضعیت روحی و خواسته قلبی ما در آن لحظه هست. از همه مهمتر و پرکاربرد تر زبان بدن...

همسر ایده ال ۲

شما همسر خوبی هستید

با تست روانشناسی زیر مشخص کنید که در رابطه زناشویی تان شما همسر خوبی هستید یا بد؟ روابط بین همسران یک جریان پویاست و مدام تغییر می کند؛ به همین سبب حتی بهترین رابطه...