رنگ زرد وافزایش قدرت جنسی

درکنار تمام تاثیراتی که انسانها ،حیوانات وگیاهان در برانگیخته شدن  احساس درهمنوع دارند ، رنگها نیز در برانگیخته شدن احساسات یا انرژی دهی بسیار موفق ظاهر شده اند.همانطور که یک مکالمه کوتاه با یک دوست قدیمی یا همسر مهربان وفادار میتواند درآرام کردن شخص موثر باشد،هدیه دادن یک رز سرخ ،یا پوشیدن یک روسری با رنگ شاد یا قرارگرفتن دریک محیط با رنگ بندی شاد میتواند درآرام کردن ویا شادشدن شخص بسیار موثر باشد.

تاثیر رنگها

روانشناسان با مطالعه تاثیر رنگها بر روان انسانها بیشترین بهره را در افزایش راندمان کاری،برانگیختن احساس خشونت،یا افزایش میل وقدرت جنسی برده اند.بعنوان مثال تاثیر آرامش بخشی رنگ آبی به حدّیست که محیط بیمارستان روانی را به سمت آرامش وسکون سوق میدهد،رنگ ملایم آبی درو دیوار وملافه ها، همه وهمه یک بیمار رنج کشیده از روزگار را به سمت سکوت وآرامش هدایت میکند.یونیفرم سبز کارخانجات تولیدکننده درکنار رنگ بندی سبز فضای کار،مجموعه تولیدی را ناخوداگاه بسمت افزایش راندمان وبازدهی سوق میدهد، . البته نباید نگاهی مطلق گرا داشته باشیم چرا که در کنار این آرایش و رنگ بندی توجه به سایر عوامل انسانی و محیطی بر روند کار اثرگذار است همچنین توجه جدی به مفاهیم رنگ در ملل مختلف و فرهنگ های گوناگون را نیز نباید فراموش کرد.

تاثیر رنگ آبی برفضای بیمارستانهای روانی

تاثیر رنگ آبی برفضای بیمارستانهای روانی

تاثیر رنگ زرد فضای اطراف درانسان

تاثیر رنگ زرد فضای اطراف درانسان

تاثیر رنگ آبی در محیط های بیمارستانی

تاثیر رنگ آبی در محیط های بیمارستانی

 

روانشناسی رنگها نتنها موردتحقیق وبررسی ودرنهایت تایید  علم بوده است ،بلکه سالیان بسیار بسیار دور، در آیین دین اسلام ،ایمه ورهبران دینی به پوشیدن جامه یا کفش به رنگ مخصوص نیز اشاره کرده اند.

رنگها دراسلام

در اسلام در پوشیدن به جامه‌های ابریشمی سبز رنگ، نگاه کردن به رنگ آسمان برای تقویت بینایی و پوشیدن کفش زرد برای ایجاد حس شادمانی تاکید شده است.دراین میان حدیث بسیار مشهور امام جعفر صادق(ع) است، در روایات آمده است روزی حنان بن سدیر در حالی که کفش سیاه پوشیده بود بر امام صادق(ع) وارد شد. امام حنان را از پوشیدن کفش سیاه نهی کردند و فرمودند رنگ سیاه  دیده و مردانگی را ضعیف می‌کند و پیری می‌آورد. سپس امام حنان را به پوشیدن کفش زرد توصیه کردند و سه ویژگی  تقویت دیدگان، قوت بخشیدن به مردانگی و دور شدن از اندوه را برای کفش زرد برشمردند. در برخی از روایات ذکر شده است که پیامبر اسلام از جامه‌های زرد و زعفرانی استفاده می‌کردند.

 

تاثیر کفش زرد بر انسان

تاثیر کفش زرد بر انسان

تاثیر کفش زرد بر انسان

تاثیر کفش زرد بر انسان

جالب است که پوشیدن کفش زرد رنگ در جوامع امروزی نه‌تنها مرسوم نیست بلکه متاسفانه خرده فرهنگ وارداتی صاحبان چنین کفشی را نیز مسخره می‌کنند.ویا طی سالهای اخیر نسبت دادن رنگ خاصی به جنس خاصی بسیار نمادین وپررنگ به اشاعه فرهنگ غلطی دامن میزند که یک جنس مثلا پسر از پوشیدن رنگ های زیبای صورتی در کودکی محروم میماند ویا درمقابل جنس دختر از پوشیدن رنگ های آبی بی نصیب،این درحالیست اگرچه نسبت دادن رنگها به جنس خاص برای نمادین بودن آن بسیار خوب است ولی درعین حال هیچ انسانی از هیچ رنگی وتاثیرات آن بخصوص در کودکی که زمان شکل گیری شخصیت و جهت گیری روح وروان اوست  نباید محروم بماند.

 

بهرحال چه

منبع متن اینجاست.

مطالب مرتبط دیگر اینجاست.

مطالب مرتبط دراین سایت اینجاست.

بازدیدها: 0

مطالب مرتبط